Pokračování...

14.04.2012 13:21

Na jaře roku 2012 bylo na popud maminek založeno družstvo přípravky. Jde o děti od 2 do 8let věku. Vedoucí družstva je Iveta Rysová.

Děti se již v tomto roce zúčastnili hasičské soutěže PL a získlaly histiricky první pohár  za 1.místo ve 12.ročníku PL.