Vítejte na stránkách SDH Dobré Pole

Vítáme Vás na nových stránkách naše sboru.

Na stránkách se pracuje.

Na konečné podobě se může podílet každý člen sboru.

Vaše připomínky zasílejte buď přímo prostřednictvím rubriky

"vzhled www stránek"

nebo přes

facebook https://www.facebook.com/dobropolsti.hasici

Děkujeme

SDH Dobré Pole

 

Hasičská modlidba

Nechť kdekoli oheň plane,
já splním svoji povinnost,
pro záchranu životů, Pane,
dej mi síly dost
v náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.


 

 

  REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE                                                                          

                       

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

 

 

                                         „Rekonstrukce

                            hasičské zbrojnice Dobré Pole“

 

     Stavba  „Rekonstrukce hasičské zbrojnice – prostory pro volnočasové aktivity

v obci Vitice – Dobré Pole“ byla povolena Stavebním úřadem Český Brod dne 10.8.2010.

Jedná se o objekt umístěný uprostřed obce Dobré Pole, naproti hostince U Slovanské lípy.

Objekt je rozdělen na starou hasičskou zbrojnici a garáž pro hasičskou techniku.

     V obci působí jednotka požární ochrany, která je zařazena do poplachového plánu

Okresu Kolín  -   JPO 5.

     Jednotka požární ochrany organizuje v obci společenský život, zúčastňuje se

požárních soutěží, organizuje 1x ročně soutěž o pohár starosty obce, malá hasičátka

soutěží ve své kategorii. Z těchto soutěží přiváží řadu ocenění a hlavně je to pro ně zábava.

     Bývalá hasičská zbrojnice nebyla vybavena sociálním zázemím a klubovnou

a proto po řadě schůzí a besed s občany došlo k tomu, že rekonstrukci objektu

hasičské zbrojnice zařadila obec Vitice do rozpočtu obce na rok 2011.

     Výběrové řízení vyhrála firma Lanates Horoušany s cenou 1.180.356,- Kč.

Stavba byla zahájena    29. 7. 2011

Stavba byla dokončena   30. 11. 2011

Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno   6. 2. 2012

Na akci byla získána dotace ve výši 852.777,- Kč od Státního zemědělského intervenčního

fondu Praha.

Administrativně vypomáhala se získáním dotace a závěrečným vyúčtováním MAS

Podlipansko, jmenovitě ing. Jana Havelková.

Věříme, že stavba bude sloužit budoucím generacím a s přáním, aby se hasiči setkávali

raději při požárních soutěžích než u požárů.

 

 

                                                                                                                     

 

      

 

Novinky

Napište nám!

09.11.2012 09:13
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací?...

Vítejte na našem novém webu!

09.11.2012 09:12
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i...

Vzhled www stránek

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek