O nás

Založení a první roky sboru

Sbor dobrovolných hasičů vznikl dne 23.června roku 1886 v tehdejší vesnici Dobropůl a to 22let po vzniku prvního hasičského sboru Velvary v naší republice. Což umožnilo přijetí tzv.prosincové ústavy z roku 1867, která zajišťovala možnost spolčování a shromažďování.

Zápis z knihy protokolů sboru uvádí, že zakládající členové se dělili na tři skupiny – členové činní, zakládající a přispívající. Bylo jich celkem 25,

První roky sboru byly především roky příprav a budování sboru samotného.

I.světová válka a meziválečné období 1.republiky

Podstatnou změnou v činnosti sboru znamenala I.světová válka.Postupně mnoho mužů členů i nečlenů hasičského sboru bylo povoláno do války a mnoho se jich nevrátilo. Což do dnešních dob dokumentuje památník padlých na naší návsi. Činnost sboru se v tomto období prakticky zastavila.

Za to období mezi válkami bylo velmi přínosné pro činnost a rozvoj různých spolků. Ne jinak tomu bylo i s naším hasičským sborem. Jeho činnost se rozvíjela, přicházeli noví členové a do sboru poprvé vstoupily i ženy, což nám dokladují zápisy v kronikách a dobové fotografie. Z roku 1932 máme doloženu i činnost družstva samaritánů. Což se dá přirovnat k dnešní rychlé záchranné pomoci – záchrance.

II.světová válka a 40. a 50.léta 20.století

Okupace Československa Německem se dotkla i činnosti našeho sboru.

Různá nařízení,oběžníky,dotazníky,změny a zákazy měly za následek, že zápisů v kronice bylo poskromnu a byly velice stručné.

Docházelo k zrekvírování různých částí výzbroje, například mosazné šroubení hadic bylo nahrazeno slitinou nižší kvality.Všichni doufali, že se to s koncem války změní.

Ale nebylo tomu tak. Politická situace po únoru 48 se projevila i ve sboru.

Činnost sboru byla podvolena tehdejší době. A opět o tomto není moc zapsáno v našich kronikách.

60. a 70.léta 20.století

Tato doba přinesla určité oživení. Opět přibyli noví členové sboru. Zlepšila se výstroj a činnost sboru nabývala na intenzitě.

80. a 90.léta 20.století

V 80.letech se sbor aktivně podílel na životě naší vesnice i jejího blízkého okolí.

Z důvodů reorganizace po sametové revoluci a všeobecného nezájmu, nemají členové sboru na růžích ustláno.Přicházíme o valnou část své techniky a část nové hasičárny je pronajata jako skladiště místnímu podnikateli. Sbor tedy přežívá jen díky vytrvalosti některých členů, kteří se snaží udržet alespoň minimální členskou základnu a výstroj.

Přelom století dvacátého, prvních deset let jednadvacátého století a součastnost

Po roce 2000 dochází k oživení činnosti hasičského sboru. Opět se rozšiřuje členská základna o novou mladší generaci, dochází i ke změnám ve vedení okrsku a vedení sboru.V roce 2001 je obnovena činnost sportovního družstva mužů, které se do roku 2004 aktivně účastní hasičské soutěže Podlipanská liga.

V roce 2006 vzniklo při našem sboru též družstvo JPO5. Které zabezpečuje požární ochranu pro celý 22.okrsek - Vitice, Hřiby, Chotýš, Lipany. Družstvo je vedeno velitelem sboru Jiřím Novákem.

V červenci roku 2009 na popud místních dětí (inspirovala je příprava družstva mužů na soutěž O pohár starosty) se dalo, pod vedením Martiny Novákové, Petra Trnky a Jiřího Nováka, dohromady sportovní družstvo „hasičátek“. Od podzimu 2009 se účastní Podlipanské ligy. Jejich výsledky v této soutěži, i přes velkou konkurenci, mají stoupající tendenci: 2010 - 6.místo, 2011 - 3.místo, 2012 - 3.místo.

V květnu 2012 vzniká též družstvo nejmenších - přípravka a to pod vedením Ivety Rysové. A hned v prvním ročníku Podlipanské ligy se umísťují na 1.místě.

V polovině roku 2012 je založeno na popud maminek přípravky, též družstvo žen. V podzimní části tohoto roku se zúčastnili jako hosté Podlipanské ligy.

Společenská aktivita sboru

Sbor byl už od svého založení, vždy účasten při pořádání různých společenských akcí , a to za jakékoliv politické situace.

Bylo to vždy v součinnosti se ostatními spolky.

Od roku 2000 až do dnešních dní je sbor hlavním organizátorem společenského dění v naší vesnici .

Jak je známo i v dnešní době se pořádání různých akcí neobejdete bez podpory obecního úřadu, ostatních spolků a sponzorských darů věnovaných místními podnikateli.

 

 

TÝM "HASIČÁTKA"

 


 

 

TÝM ŽEN

TÝM PŘÍPRAVKY

MUŽI